2

SNIŽENJA, AKCIJE I RASPRODAJE PO PRODAJNIM MESTIMA

3d people - man, person with a megaphone and word "Big Sale"

Organizovanje sniženja, akcija i rasprodaja po prodajnim mestima mora se vršiti u skladu sa Zakonom o trgovini. Prodavci mogu nuditi robu sa posebnim pogodnostima, na primer sniženom cenom, učestvovanjem u nagradnoj igri, dodatni pokloni prilikom kupovine i drugim pogodnostima. Takođe prodavci mogu nuditi robu kojoj je umanjena upotrebna vrednost, da li zbog zastarelosti modela ili zbog oštećenja, ali tada prodavac mora da istakne razlog zašto se ta roba prodaje po posebnim uslovima.

Ponuda prodajnog podsticaja, mora da sadrži:

  • određivanje vrste podsticaja (popust, prateći poklon, učešće u nagradnoj igri ili druga pogodnost);
  • precizno i jasno određenje robe/usluge na koju se odnosi;
  • period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka;
  • sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj;
  • ukupne troškove vezane za dobijanje ili preuzimanje robe, uključujući isporuku, odnosno napomenu o troškovima na teret kupca.

Kada se daje popust ili neki drugi oblik sniženja cene artikla, potrebno je istaknuti upoređene cene, cena koja je bila pre popusta i cenu sa popustom, što je u skladu sa Zakonom o trgovini o isticanju, prikazivanju i upoređivanju cena.
Vaučeri i kuponi moraju da sadrže podatke o izdavaocu i novčanoj vrednosti ili visini popusta.

Odluka o sniženju treba da sadrži pravni osnov i odredbu o tome na koje proizvode se sniženje određuje i u kom procentu u odnosu na redovnu cenu iz maloprodajnog cenovnika tog trgovca, takođe je potrebno propisati vremenski period tokom kog će važiti sniženje, akcija ili rasprodaja.

Artikli koji su na sniženju, akciji ili rasprodaju moraju biti istaknuti na rafu, kod kase ili na letku, takođe je potrebno da se istakne i period u kom su ti artikli na sniženju, akciji ili rasprodaji.

Ukoliko postoje uslovi da bi se ostvario popust na određene artikle potrebno je istaći koji su ti uslovi za ostvarivanje popusta.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed