PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA

PRIHODI OD AUTORSKIH NAKNADAPrihodi od autorskih prava se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak građana, a prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, bez obzira na njenu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njenu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost saopštavanja njene sadržine (’’Službeni glasnik RS’’, br. 104/09, 99/11 i 119/12).

Autorskim pravom se u skladu sa Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima smatraju:

 • Pisana dela,
 • Govorna dela,
 • Dramska, dramsko – muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora,
 • Muzička dela sa ili bez reči,
 • Filmska dela,
 • Dela likovne umetnosti,
 • Dela arhitekture,
 • Kartografska dela,
 • Planovi, skice, makete i fotografije,
 • Pozorišna režija.

Autor  autorskih dela je fizičko lice koje je stvorilo autorsko delo i na osnovu toga ostvaruje autorsko pravo nad tim delom kao i autorske naknade. Naknade od autorskih prave se oporezuju porezom na dohodak građana. Ukoliko se vrši promet autorskih prava ona se mogu oporezovati porezom na dodatu vrednost. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana oporezuju se naknade od:

 • Pisanih dela,
 • Govornih dela,
 • Dramskih i dramsko – umetničkih dela,
 • Pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način,
 • Muzičkih dela sa rečima ili bez reči,
 • Kinematografskih dela i dela stvorenih na sličan način kinematografiji,
 • Dela likovne umetnosti,
 • Kartografskih dela,
 • Idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti,
 • Stripova, ukrštenica i slično,
 • Redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu,
 • Prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih prava,
 • Nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno,
 • Izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela,
 • Korišćenja izvedenih muzičkih materijala,
 • Izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje takvih predmeta,
 • Likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti,
 • Ostalih utorskih dela.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović