KNJIŽENJE NEDOKUMENTOVANIH TROŠKOVA I TROŠKOVA KOJI NISU NASTALI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Business woman at office

Prema Zakonu o računovodstvu sve promene se evidentiraju na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Računovodstvena isprava predstavlja pisani ili elektronski dokument. Iz računovodstvene isprave se može videti osnov, vrsta i sadržaj promene, takođe iz nje se mogu videti svi podaci neophodni za knjiženje promene.

Troškovi za koje nemamo računovodstvene isprave se takođe evidentiraju u poslovnim knjigama i mogu se priznati u Bilansu uspehe, ali takvi troškovi ne mogu biti priznati u Poreskom bilansu i oni se vode kao nedokumentovani troškovi.

Troškovi koji nisu nastali za obavljanje delatnosti, ako se radi o uzimanji iz imovine za potrebe vlasnika zadužuje se račun 723 – Lična primanja poslodavca, dok se odobravaju računi:

  • 241 ili neki drugi račun u zavisnosti od oblika uzimanja iz imovine društva i
  • 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine – za obračunat porez na prihode od kapitala.

Od 1. januara 2016. godine uzimanje iz imovine za potrebe vlasnika smatra se prihodom od kapitala i oporezuje se stopom od 15% na poresku osnovicu koju čini 100% bruto prihoda. U prethodnom periodi ovi prihodi su se smatrali kao drugi prihodi i oporezivali su se po stopi od 20% uz priznavanje normiranih troškova od 20% kada je efektivna poreska stopa iznosila 16%.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović