DALJINSKA TRGOVINA NA MALO

daljinska prodaja na maloDaljinska trgovina na malo spada u trgovinu van prodajno objekta koja je u skladu sa Zakonom o trgovini. Daljinska trgovina na malo može se obvljati različitim putem:

  • elektronska trgovina,
  • kataloška prodaja, kao i TV prodaja,
  • trgovina putem pošte,
  • štampanih pošiljki,
  • reklamnih materijala sa narudžbenicom,
  • telefona,
  • tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

Elektronska trgovina je definisana Zakonom o elektronskoj trgovini.
Trgovac koji obavlja trgovinu van prodajnog objekta dužan je da vodi evidenciju o nabavci, prodaji, prodajno ceni robe, kao i o isporuci robe u Knjizi evidencije prometa robe i usluga na nivou celokupnog prometa. Donet je Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga koja uređuje način vođenja Knjige evidencije prometa robe i usluga. To se takođe odnosi i na daljinsku trgovina na malo. Trgovci vode evidenciju na obrascu KEPU.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača trgovac je dužan da uz prodatu robu ili usluge dostavi i račun. Račun može biti fiskalni ali i ne mora, u zavisnosti da li je trgovac dužan da evidentira prodatu robu i usluge putem fiskalnih kasa prema Zakonu o fiskalnim kasama i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kada kupac primi robu ili uslugu ima rok od 14 dana da vrati robu ili traži povraćaj novca, a trgovac takođe ima rok od 14 dana nakon podnošenja zahteva kupca da dostavi novu robu ili izvrši povraćaj novca kupcu. Trgovac može da produži taj rok ukoliko je potrebno više vremena da se roba koju je dostavio kupcu dostavi nazad trgovcu. Povraćaj robe i novca takođe mora da se evidentira kroz Knjigu evidencije.

Ukoliko je uz robu dostavljen fiskalni račun trgovac prilikom povraćaja robe mora da popuni NI obrazac prema Pravilniku o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović