REFAKCIJA PDV HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA - Biljana Trifunović

REFAKCIJA PDV HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV je 30 jun 2016. za troškove koji su nastali u 2015. godini.

Humanitarnim organizacijama takođe je omogućeno pravo na povraćaj PDV, to je  regulisano je članom 54. Zakona.

Humanitarne organizacije koje su registrovane za humanitarnu delatnost,  mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV za dobra koja im se isporučuju u Republici, pod sledećim uslovima:

– da je promet dobara koji im je izvršen oporeziv;

– da je PDV za isporučena dobra iskazan u računu, u skladu sa članom 42. Zakona, kao i da je račun plaćen;

– da su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, gde se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe.

Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!