OPOREZIVANJE I KNJIŽENJE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA

PokloniPokloni manje vrednosti se smatraju do 2.000 dinara i oni se mogu davati kao uzorci kupcima ili budućim kupcima. Na poklone manje vrednosti se ne plaća porez, a za repromaterijal na koji je plaćen PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Uzorci manje vrednosti se knjiže 5358/120 za proizvodna preduzeća, a za trgovačka 5358/132.

Dozvoljeno je da trošak datih poslovnih uzoraka maksimalno iznosi 0,25% u jednom mesecu od ukupnog ostvarenog prometa. Izdaci za reklamu i propagandu u toku godine mogu biti do 10% od ukupnog prometa, preko tog procenta se plaća porez. Pokloni veće vrednosti smatraju se prema najnovijem Zakonu o PDV troškovima reprezentacije.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović