• Home
  • Blog
  • Propisi

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV KOJI SE BAVI PRODAJOM KAFE DAJE NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE OPREMU

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV KOJI SE BAVI PRODAJOM KAFE DAJE NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE OPREMU (KAFE APARATE, LEDOMATE, MLINOVE ZA KAFU, APARATE ZA PRANJE ČAŠA, AUDIO I VIDEO APARATE, STOLOVE, STOLICE I DR.) DRUGOM OBVEZNIKU PDV – UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

 šank - kafić

Kada obveznik PDV koji se bavi prodajom kafe, u cilju obezbeđivanja prodaje te kafe, na osnovu zaključenih ugovora sa licima koja se bave prodajom hrane i/ili pića u ugostiteljskim objektima, daje na korišćenje, bez naknade, opremu (kafe aparate, ledomate, mlinove za kafu, aparate za pranje čaša, audio i video aparate, stolove, stolice i dr), nije dužan da po tom osnovu obračuna PDV, s obzirom da je reč o aktivnostima koje obveznik PDV vrši u cilju povećanja prihoda, tj. u poslovne svrhe. Prema tome, a u konkretnom slučaju, davanje na korišćenje predmetne opreme, ne smatra se prometom usluga bez naknade koji se izjednačava sa prometom usluga uz naknadu u smislu Zakona, što znači da po tom osnovu obveznik PDV nije dužan da obračuna PDV. Po osnovu nabavke predmetnih dobara (opreme), a s obzirom na to da se nabavka opreme vrši u cilju prometa kafe za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV (prodavca opreme) koji je izdat u skladu sa Zakonom. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1284/2014-04 od 14.4.2016. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović