• Home
  • Blog
  • Propisi

NE PLAĆA SE POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRILIKOM UNOSA NEPOKRETNOSTI U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

priozvodna halaKod ulaganja prava svojine na nepokretnosti u kapital rezidenta Republike Srbije koji je po pravnoj formi društvo sa ograničenom odgovornošću, po kom osnovu prenosilac prava – ulagač stiče udeo u tom društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-102/2016-04 (2) od 13.4.2016. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović