MALOPRODAJA PUTEM INTERNETA

Maloprodaja putem internetaLice koje se bavi maloprodajom putem interneta, robu sa računom, kupcima dostavlja kurirskom službom ili poštom, i potrebno je da kupac popuni dokument o prijemu pošiljke.

Isti je slučaj, ako robu dostavlja direktno dobavljač krajnjem kupcu, koji tada postupa u ime i za račun prodavca.
Prema Zakonu o trgovini to lice se bavi maloprodajom van prodajnog objekta. Dužan je da vodi evidenciju o nabavci, prodaji, prodajnoj ceni, isporuci i da evidentira poslovne promene kroz KEP. Takođe potrebno je da putem e-mail obavesti nadležno ministarstvo za poslove trgovine na propisanom obrascu na mejl adresu: kep@mtt.gov.rs.

Prilikom nabavke robe od veleprodaje dobija fakture za kupljenu robu, na osnovu tih faktura evidentira zaduženje kolone 4 u KEP, a prilikom prodaje robe, prodatu robu evidentira u kolunu 5 u KEP. Takođe potrebno je da ima isprave o nabavci, kalkulacije i račune na osnovu kojih vodi evidenciju.

Prema Zakonu o fiskalnim kasama i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fisklane kase za delatnost pod šifrom 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović