PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 42/2016)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci domaćih i stranih privrednih društava i predstavništva stranih privrednih društava, kao i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: subjekti registracije).

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis, promena i brisanje podataka, dokumenata i zabeležbi o subjektu registracije.

U Registru se objavljuju dokumenta u skladu sa zakonom.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži podatke o subjektu registracije koji su propisani zakonom kao predmet registracije i to:

1) poslovno ime;

2) adresa sedišta;

3) datum osnivanja;

4) datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;

5) matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;

6) poreski identifikacioni broj (PIB);

7) registarski brojevi dodeljeni od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;

8) vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;

9) pravna forma, odnosno oblik organizovanja ili oznaka preduzetnika;

10) šifra pretežne delatnosti;

11) podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja;

12) osnovni (registrovani) kapital;

13) udeo i ulog člana;

14) procena vrednosti nenovčanog uloga ili dokument nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;

15) osnivački akt;

16) statut.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar, u zavisnosti od vrste subjekta registracije, sadrži podatke i o:

1) članovima i osnivačima subjekta registracije;

2) zadrugarima, ulogu zadrugara, vrsti zadruge i podatak o tome da li se zadruga osniva, odnosno posluje sa ulozima ili sa članarinama;

3) direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;

4) predsedniku i članovima nadzornog odbora;

5) predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar može da sadrži podatke i o:

1) skraćenom poslovnom imenu;

2) poslovnom imenu na stranom jeziku;

3) skraćenom poslovnom imenu na stranom jeziku;

4) prekidu obavljanja delatnosti preduzetnika;

5) prokuristi;

6) poslovođi i granice njegovih ovlašćenja;

7) ogranku;

8) izdvojenom mestu preduzetnika;

9) obavezi overe osnivačkog akta;

10) likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;

11) zabeležbama;

12) rezervisanim nazivima;

13) pozivima, oglasima i objavi dokumenata;

14) adresi za prijem pošte;

15) adresi za prijem elektronske pošte;

16) brojevima računa u bankama.

U Registar se registruju i sve promene i brisanje podataka sadržanih u Registru.

Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.

Sastavni deo Registra

Član 5

Registar pored podataka i dokumenata iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović