PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Prema članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko obveznik kupi poljoprivredno zemljište u vrednosti od milijardu dinara radi obavljanja pretežne delatnosti ili delatnosti koja je upisana u osnivačkom aktu obveznika, ostvaruje pravo za poresko oslobađanje. Ukoliko obveznik koristi samo deo tog zemljišta za obavljanje delatnosti, onda će ostvariti poresku olakšicu samo za iznos koji je uložio za taj deo zemljišta koji koristi.

Takođe, ako u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

(Ministarstvo finansija, br. 011-001304/2015-04 od 3.03.2016. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!