PDV PRI OTKUPU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PRERADU ILI IZVOZ

PDV PRI OTKUPU POLJOPRIVREDNIH DOBARA ZA PRERADU ILI IZVOZKada obveznik PDV vrši otkup poljoprivrednih dobara od fizičkog lica koje korisnik poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, upisan kao vlasnik poljoprivrednog gazdinstva ili kao član porodice u registru poljoprivrednih gazdinstava, prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda dužan je da na iznos obračuna PDV i uplati ga na tekući račun ili na štednju fizičkom licu u iznosu od 8%. Ukoliko je obveznik PDV uplatio obračunati PDV na vrednost poljoprivrednih proizvoda na tekući račun ili štednju fizičkog lica, i ukoliko je otkupio poljoprivredne proizvode radi dalje prerade ili izvoza ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović