UPLATNI RAČUNI – ZA EKO TAKSE

ee otpadRok za dostavljanje Godišenjeg izveštaja privrednih subjekata Agenciji za zaštitu životne sredine za 2015. godinu bio je 31. 03. 2016.  Obveznici dostavljanja izveštaja su privredna društva i preduzetnici koji uvoze ili proizvode i plasiraju koji su svrstani u proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Proizvodi koji podležu obračunu i plaćanju taksi, kao i vođenju dnevnih evidencija i konačnog dostavljanja godišnjeg izveštaja su:

  • gume jesu gume od motornih vozila;
  • proizvodi koji sadrže azbest;
  • baterija ili akumulatori;
  • ulja jesu sva mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i sva jestiva ulja;
  • električni i elektronski proizvodi;

 

Na današnji dan, 19. 04. 2016. godine na zvaničnom satu Agencije za zaštitu životne sredine, spisak privrednika koji bi trebali da dostave izveštaj i uplate propisanu taksu i dalje je jako veliki. Trenutno ima 277 strana. U proseku ima po 20 obveznika na jednoj strani koji nisu ispunili svoju obavezu. Agencija podatke o potencijalnim obveznicima dobija direktno od Uprave Carine,prema tarifnom broju realizovanog uvoza obveznika. Obavezu imaju i privrednici koji za svoje potrebe uvezu auto gume, ili neki električni alat, uređaj itd.

 

Na linku, ispod možete pogledati, prema svom PIB-u da li ste evidentirani kao obveznik koji nije dostavio godišnji izeštaj i uplatio propisanu taksu.

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

 

Obaveza obračuna i plaćanja naknade za posebne tokove otpada uvedena je u našu praksu 2010. godine. Svake godine nadležno ministartvo donosi novu Uredbu o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada iz razloga da bi uskladili – korigovali visinu iznosa naknade za pojedine proizvode.

 

Više puta, na blogu je bilo pitanje koje se odnosi na uplatne račune, tačnije poziv na broj, i kako se određuje u nstavku imate za sve proizvode kako da utvrdite i poziv na broj.

 

 

Broj računa za uplatu naknade za proivode koji posle upotebe postaju posebni tokovi otpada je  840-741591843-12 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Uplatni račun je isti za sve vrste proizvoda koji postaju posebni tokovi otpada ali je za svaku vrstu proizvoda propisan različit poziv na broj odobrenja. Struktura poziva na broj odobrenja je KB-ŠS-PIB-SO, gde je:

KB- Kontrolni broj po modelu 97 koji se izračunava na osnovu šifre opštine, PIB-a i propisane slovne oznake prema vrsti otpada,

ŠOS- Šifra opštine prema sedištu poslodavca,

PIB- Poreski identifikacioni broj obveznika naknade,

SO- Propisana slovna oznaka ( dva slova) prema vrsti otpada.

 

Poziv na broj odobrenja za uplatu za gume:

Po modelu: 97 KK  (dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije – opštine;

( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka GN( velika latinična slova).

 

Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za proizvode koji sadrže azbest:

Po modelu : 97 KK (dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije- opštine            ( trocifrena oznaka ) PIB  obveznika i slovna oznaka AN  (velika latinična slova).

 

Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za baterije i akumulatore:

Po modelu: 97 KK  (dvocifreni konrolni broj) oznaka teritorije- opštine                ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka BA (velika latinična slova).

 

Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za ulja:

Po modelu: 97 KK( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritirije- opštine              ( trocifrena oznaka) PIB obveznika i slovna oznaka UN (velika latinična slova).

Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za električne  i elektronske proizvode:

Po modelu: 97 KK  (dvocifreni kontrolni broj) oznaka teritorije – opštine             ( trocifrena oznaka), P IB obveznika i slovna oznaka EE ( velika latinična slova).

 

Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za vozila:

Po modelu: 97KK ( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije- opštine              ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka VN  (velika latinična slova).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović