ZAMENA DUŽNIČKOG ODNOSA VLASNIČKIM

Prema Zakonu o devizom poslovanju i Odluci o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015 – dr. odluka) i Uputstvom za sprovođenje odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015 – dr. odluka – dalje: Uputstvo), Narodnoj banci Srbije, dostavlja se i izveštaj o direktnim investicijama na Obrascu DI-2. Obveznici dostavljanja Obrasca su rezidenti koji imaju vlasnički udeo u nerezidentnom pravnom licu. Obrazac DI-2 se dostavlja u elektronskoj formi, najkasnije 10 dana posle roka izveštajnog perioda za svako tromesečje a najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu.

Na sajtu Narodne banke Srbije nalazi se Uputstvo za popunjavanje Obrasca DI-2. http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/bop/Obrazac_DI2_elektronsko_uputstvo.pdf

Poglavljem 5. Uputstva propisano je da se, u slučaju zamene dužničkog odnosa vlasničkim, u kolonu 3 ove tabele unosi vrednost duga koji se pretvara u vlasničku glavnicu. Takođe, sastavni deo ovog uputstva je i Šifarnik načina plaćanja (Prilog 1) koji se koristi pri popunjavanju Tabele 3, a kojim je, u slučaju zamene dužničkog odnosa vlasničkim, propisana šifra načina plaćanja 50, koja se upisuje u kolonu 4 ove tabele.

U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i propisima o deviznom poslovanju, rezident koji ima potraživanja prema pravnom licu nerezidentu, može svoja potraživanja da zameni za vlasnički udeo u tom nerezidentnom pravnom licu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović