PROMET I OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

otkup sekudnarnih sirovinaZakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Zakon o porezu na dohodak građana se odnose na promet i otkup sekundarnih sirovina. Zakon o porezu na doddatu vrednost uređuje promet sekundarnih sirovina koje vrši obveznik PDV, takođe obavezuje obveznika PDV da obavesti nadležni poreski organ koje lice nije obveznik PDV a isporučilo je sekundarne sirovine u većoj vrednosti od 1.000.000,00 dinara obevzniku. Zakon o porezu na dobit pravnih lica uređuje plaćanje poreza po odbitku prilikom otkupa otpada i sekundarnih sirovina od rezidentnih i nerezidentnih pravnih lica. Zakon o porezu na dohodak građana uređuje oporezivanje dohotka fizičkih lica koja se bave sakupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović