• Home
  • Blog
  • Propisi

KORIŠĆENJA SOPSTVENOG VOZILA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE – UTVRĐIVANJE NAKNADE I VISINE NEOPOREZIVOG IZNOSA

2015-mercedes-benz-e-class_100480892_mUtvrđivanje visine naknade za korišćenje sopstvenog vozila za službeni put i visine neoporezivog iznosa

 

Naknada za korišćenje sopstvenog vozila za službeni put se utvrđuje na osnovu opšteg akta koji je doneo poslodavac. Najčešće se utvrđuje na osnovu pređenih kilometara i cene goriva, tako što se određeni procenat jednog litra goriva pomnoži sa pređenim kilometrima. Ukoliko je poslodavac doneo takav opšti akt mora se njega pridržavati.

Ukoliko poslodavac utvrdi koliko je litara goriva potrošeno za pređene kilometre na službenom putu i pomnoži sa cenom jednog litra goriva, to ne bi predstavljalo naknadu već trošak poslovanja a ne zaradu zaposlenog. U slučaju da se zaposlenom isplati veći iznos od stavrnog utoška goriva to bi predstavljalo amortizaciju za sopstveno vozilo korišćeno u službene svrhe i poslodavac je dužan da za tu naknadu plati porez.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović