GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OSTVAREN U INOSTRANSTVU

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su rezidenti Republike Srbije i nerezidenti koji su ostvarili prihod na teritoriji Republike Srbije. Rezidenti Republike Srbije su obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana bilo da su ostvarili prihod na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Lica koja rade u inostranstvu i ostvaruju prihode ako su rezidentni Republike Srbije dužni su da ukoliko ostvare prihod veći od trostruke prosečne godišnje zarade od 2.201.220,00 dinara podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana. Lica koja rade u inostranstvu su rezidenti Republike Srbije, pod sledećim uslovima:  ukoliko imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije; ukoliko im je centar poslovanja u Srbiji; ukoliko provedu više od 183 dana na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da  ispunjavaju navedene uslove onda su rezidentni Republike Srbije.

Na redni broj 3.9.1. Obrasca PPDG-2R unosi se ukupan prihod ostvaren u inostranstvu, na redni broj 3.9.2. unose se podaci o plaćenom porezu i doprinosima na teret primaoca prihoda, na osnovu potvrde nadležnog organa države u kojoj je obveznik ostvario prihode. Na rednom broju 3.10. unosi se razlika rednog broja 3.9.1. i 3.9.2.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović