OBRAZAC M-4 ZA 2015. GODINU, ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA

kompjuter-posao-ilustracija-pixabayRepublički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4(E-M4) na sajtu Fonda(www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja, na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih i prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijave M-4 za 2015, godinu sa popunjenim obrazcima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO.
Novi veb servis za elektronsko podnošenje zahteva važi samo za dostavu prijava M-4 za 2015. godinu. Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz dostavljanje dokaza navedenih u zahtevu ( finansijska dokumentacija) ako imaju manje od 50 zaposlenih. U slučaju više od 50 zaposlenih, ne dostavlja se dokumentacija, već se kontrola podataka vrši u prostorijama poslodavca, u terminima usaglašenim sa samim poslodavcima.

Značajna novina za knjigovodstvene agencije: 

Zakonski zastupnik, ima mogućnost preko obrasca Ovlašćenja da ovlasti bilo koje drugo lice (knjigovođu) za elektronsku predaju M4 prijave. Popunjeno ovlašćenje u PDF formatu, potpisano elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika, treba priložiti uz predate M4 obrasce preko elektronskog servisa PIO fonda.

Ako zakonski zastupnik nema kvalifikovani elektronski potpis (na primer, preduzetnici koji nisu do sada imali obavezu elektronske predaje završnih računa), potpisano i pečatom overeno ovlašćenje se može predati na šalteru PIO fonda ali istovremeno se ono mora skenirati i priložiti uz dostavljene M4 prijave preko elektronskog servisa PIO fonda.

Svaki predmet koji ne bude u prilogu imao i ovlašćenje, a obrasci ne budu potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, neće se uzimati u rešavanje.

Obrazac Ovlašćenja

Uvođenje usluge elekronskog podnošenja zahteva za dostavu prijave M-4, samo je prvi korak ka olakšavanju ove procedure za poslodavce i smanjenju dugih redova pred šalterima, sa ciljem pronalaženja dugoročnog rešenja i prelaska na više nivoe elektronskog poslovanja.

Preuzeto sa sajta http://www.pio.rs/cir/aktuelnosti-vesti-saopstenja/vesti.html

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović