ZAKLJUČIVANJE I ČUVANJE KEP KNJIGE

KEPU Knjiga evidencije prometa i usluga A4-500x500Kepu-odabirU skladu sa članom 17. Pravilnika o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/2015) zaključivanje Knjige prometa-KEP vrši se:
– Ručno – na poslednjoj strani poslednjih evidentiranja za proteklu poslovnu godinu i overava potpisom računopolagača, odnosno preduzetnika;
– U elektronskom obliku – štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se overava potpisom računopolagača, odnosno preduzetnika.
Krajnji saldo predstavlja vrednost robe koja se prenosi kao početno stanje za narednu godinu.
Knjige evidencija prometa robe i dokumentacija na osnovu koje su vršena evidentiranja čuvaju se pet godina od dana zaključivanja Knjige evidencije prometa u kojoj su navedene isprave evidentirane u skladu sa propisima o računovodstvu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović