TRANSFERNE CENE – PRAVILNIK O KAMATAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

kamatne stope - transferne cene(„Sl. glasnik RS“, br. 12/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2015. i 2016. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 13,46% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 9,99% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović