• Home
  • Blog
  • Propisi
2

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi odlučivanja po zahtevu za dodelu poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je, u skladu sa zakonom i drugim propisima, nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) i sadržina jedinstvene registracione prijave osnivanja i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju („Službeni glasnik RS“, br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.