10

POREZ PO ODBITKU PLAĆA SE I NA USLUGE KOJE SU PRIMLJENE U 2015. GODINI UKOLIKO SE USLUGA PLAĆA NAKON 01. 03. 2016.

porez na rateNedavno objavljeni tekst koji je privrednicima skrenuo pažnju na novo poresko opterećenje koje se odnosi na porez po odbitku na usluge izazvao je veliko interesovanje, primili smo brojna pitanja. Iz tog razloga, smatrali smo da je potrebno još malo prokomentaristi predstojeće izmene.
Zakona o porezu na dobit pravnih lica usvojen je 29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon). Odredbe člana 40. tačka 5) Zakona primenjuju se od 01. 03. 2016. godine a odnose na porez po odbitku.
Najveća novina, u pomenutom članu je tačka 5) člana 40. Zakona koja glasi: naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku. 

https://www.biljanatrifunovicifa.com/2016/02/od-01-03-2016-sve-usluge-koje-su-primljene-ili-pruzene-na-teritoriji-srbije-oporezuju-se-porezom-po-odbitku-od-20/

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.