PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA

1_business2Usvajanjem Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS 112/2015) produžen je rok za korišćenje poreskih olakšica pri zapošljavanju novih radnika do 31. 12. 2017. Naime prethodnim Zakonom rok je bio propisan do 30. juna 2016.

U zavisnosti od broja novozaposlenih radnika, procenat poreske olakšice se povećava. Član 21. v. Zakona propisuje visinu povraćaja plaćenog poreza i to:
1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.
U cilju podsticaja i pomoći novoosnovanih prvrednih subjekata, Zakonom je propisano da pravo na povraćaj sredstava plaćenih na ime poreza imaju i poslodavci koji su započli obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović