PDV TRETMAN VRAĆANJA DUVANSKIH PROIZVODA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

cigarete-prodaja5Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet duvanskih proizvoda maloprodavcu, nakon čega dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca obvezniku PDV – veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši zato što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet duvanskih proizvoda obvezniku PDV – veleprodavcu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1222/2015-04 od 27.1.2016. godine).

„Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet duvanskih proizvoda maloprodavcu, nakon čega dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca obvezniku PDV – veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši iz razloga što dobra nisu prodata, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) i Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik) smatra se da je maloprodavac izvršio promet duvanskih proizvoda obvezniku PDV – veleprodavcu.

Napominjemo, primena navedenih propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV ne dovodi do promena u postupanju trgovca duvanskim proizvodima sa aspekta Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 – usklađeni izn., 79/2014 – usklađeni izn., 5/2015 – usklađeni izn. i 67/2015 – usklađeni izn. i 5/2016 – usklađeni izn.).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović