VAŽNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE

eko-porezOd 01.01.2016. godine, sve uplate poreza i doprinosa na prihode preduzetnika, paušalaca i onih koje vode knjige, se plaćaju prema PIB-u, kao što se plaćao porez na prihode, ukida se uplata doprinosa za PIO, zdravstvo i nezaposlenost prema matičnom broju.

U nastavku dajemo Obaveštenje Poreske uprave:

„Obaveštavamo poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će počev od 01.01.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru – PIB, sa pozivom na broj odobrenja po sledećoj strukturi:
KK – OOO – PIB

Pri čemu je:

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i PIB poreskog obveznika, izračunatog po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom
OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećom nulom
PIB – poreski identifikacioni broj (9 numeričkih mesta).

Bliža obaveštenja i izračunavanje kontrolnog broja je dostupno na sajtu Poreske uprave na adresi http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html
Navedeno se ne odnosi na posebne kategorije obveznika (samostalni umetnici, sveštenici i verski službenici, inopenzioneri i domaći državljani zaposleni u inostranstvu), poljoprivrednike i fizička lica, odnosno sve kategorije koje nemaju obavezu dobijanja PIB.“

Biro informisanja

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović