POREZ NA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA OD FIZIČKIH LICA – OD 01.01.2016. GODINE

POREZ NA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA OD FIZIČKIH LICA – OD 01.01.2016. GODINEPromenom Zakona o porezu na dohodak građana, od 1. januara 2016. godine, porez na prodaju sekundarnih sirovina za fzička lica će se obračunavati bez obzira na način plaćanja. Kako je do 1. januara bilo da ukoliko se fizičkom licu koje prodaje sekundarne sirovine isplati na tekući račun nije se obračunavao porez, dok se na isplate u gotovini obračunavao porez.

Promenom Zakona o porez na dohodak građana na prodaju sekundranih sirovina, porez se obračunava po stopi od 20% na osnovicu koja se umanjuje za 20% za iznos normiranih troškova, s tim što se tako utvrđen iznos poreza umanjuje za 40%.

Koeficijent za preračun sa neto na bruto iznosi 1,106195.

Primer:

Neto naknada – 100.000 dinara

Bruto naknada – 110.620 dinara (10.000×1,106195)

Poreska osnovica – 88.496 dinara (bruto naknada umanjena za normirane troškove u iznosu od 20%)

Iznos poreza – 10.620 dinara (88.4960×20% – 40%)

Ukoliko je otkup sekundarnih sirovina obavljen pre 1. januara 2016. a plaćanje se obavlja posle 1. januara 2016. porez se obračunava prema izmenama Zakona.

Isplatioci prihoda mogu podnositi poresku prijavu preko oznake vrste prihoda 999, budući da program ne kontroliše obračunsku tačnost poreza kada se unese ova oznaka vrste prihoda. Ukoliko se u skladu sa katalogom prihoda unese prihod 607 sistem će prijavljivati grešku zbog umanjenja od 40%.

Polazeći od prethodnog primera, u nastavku dajemo primer obračuna poreza po osnovu otkupa sekundarnih sirovina na Obrascu PPP PD

3.6 Šifra vrste prihoda 1 11 999 00 0 MFP.2
3.7 Broj dana   MFP.3
3.8 Broj sati   MFP.4
3.8a Fond sati   MFP.5
3.9 Bruto prihod 110.620,00 MFP.6
3.10 Osnovica za porez 88.496,00 MFP.7
3.11 Porez 10.620,00 MFP.8
3.12 Osnovica doprinosa 0 MFP.9
3.13 Doprinos za PIO 0 MFP.10
3.14 Doprinos za zdravstvo 0 MFP.11
3.15 Doprinos za nezaposlenost 0 MFP.12
3.16 Dodatni doprinos za PIO 0  

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović