NEMA OBAVEZE PODNOŠENJA PPP – POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE OD 2016. GODINE

Lepa čestitka za početak nove poslovne 2016. godine, od Poreske uprave.

PPP prijavaObaveštavamo poreske obveznike isplatioce prihoda da zbog pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku tokom cele 2015. godine, počev od 2016. godine, više nemaju obavezu podnošenja pojedinačne poreske prijave.
U 2016. godini, poreska uprava uvodi šest novih elektronskih prijava. Reč je o privavama za:
1. Porez na premije neživotnih osiguranja,
2. Doprinos za osnivače, odnosno članove privrednih društava,
3. Samooporezivanje fizičkih lica,
4. Poreska prijavi za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom,
5. Porez po odbitku i
6. Poreska prijava na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica.

Takođe, u toku 2016. godine očekuju se nova aplikativna rešenja za poreske prijave preduzetnika koji vode poslovne knjige, kao i za administraciju poreskih prijava za nasleše ili poklon.

Biro za informisanje

Obaveštenje Poreske uprave možete pročitati na sledećem linku http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/3149/od-naredne-godine-bez-pojedinacne-poreske-prijave-.html

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović