SEMINAR – OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”

U Privrednoj komori Beograda, u cilju upoznavanje sa propisima i obavezama kada je u pitanju obrada dnevnih evidencija i izveštaja za “eko taksu”, koja se odnose na dobra koja podležu ovoj obavezi, 26. januara 2016. godine, održan jednodnevni seminar na temu “OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”, KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA JE 15. FEBRUAR 2016. GODINE.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA -International Financial Agency”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.
Pojedine robe u redovnom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV-a, podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu). Veliki broj proizvoda obuhvaćen je ovom obavezom, tačnije vođenjem evidencija i plaćanjem taksi.
Proizvodi koji su obuhvaćeni evidencijama i taksom su:
 gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina,;
 proizvodi koji sadrže azbest;
 baterije ili akumulatori;
 sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu;
 električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja;
 vozila kategorije M1 i/ili N1.

Obračunavanje visine takse i dostavljanje izveštaja je obaveza uvoznika ili proizvođača.
Ne poštovanje – tačnije ne dostavljanje samog izveštaja kao i plaćanje taksi podleže visokim novčanim kaznama, ali zaprećena je i mogućnost zatvora.

DSCI1072DSCI1080DSCI1071
Kaznene odredbe
Zakon u članu 90. stav 1. tačka 13) definiše prekršajnu odgovornost za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, odnosno ne dostavlja propisani izveštaj Agenciji. Zaprećena je novčana kazna u visini od 500.000 do 1.000.000 RSD.
Preduzetnici su takođe u obavezi da vode dnevnu evidenciju i dostavljaju godišnji izveštaj, a nepoštovanje ove obaveze povlači prekršajnu odgovornost sa zaprećenom novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 RSD, ili kaznom zatvora do 30 dana.
I pored toga što je zakon regulisao prekršajnu odgovornost, i Uredba u članu 15a takođe definiše prekršajnu odgovornost pravnog lica i preduzetnika, ako:
1) ne dostavi Agenciji redovni godišnji izveštaj, odnosno ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda (član 4. Uredbe);
2) ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena (član 12. stav 9. Uredbe).
Visina zaprećene kazne, i za pravna lica i za preduzetnike je identična onoj određenoj u citiranom zakonu, a razlika je u tome što Uredba proširuje prekršajnu odgovornost i na ne dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda.
Na seminaru je detaljno odrađena sa primerima priprema za tromesečni izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Rok za plaćanje taksi za period oktobar- decembar je 15. 02. 2016.godine, krajnji rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja je 31. 03. 2016. godine.
Važno je napomenuti, da privrednici, koji nisu do sada dostavljali izveštaje i plaćali taksu da imaju mogućnost da sami isprave propuste.
Teme:
• Proizvodi koji posle uportebe postaju posebni tokovi otpada;
• Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, tromesečno i godišnje izveštavanje;
• Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
• Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerima;
Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba koje podležu obaveznom izveštavanju i plaćanju taksi.
Seminaru su prisustvovali predstavnici sledećih kompanija: AGENCIJA PARTNER U ZAŠTITI, Bela Palanka, BEOHEM – 3 doo, Beograd, INQUEST doo, Novi Beograd, PROSPERITY doo, Lazarevac, RRC doo, Novi Beograd, SECTRON doo, Novi Beograd, TERMO TIM doo, Novi Beograd, VALY doo, Valjevo.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović