NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA

doprinosiNajznačajnije novine Zakona o privrednim komorama koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, koje pogađaju sve privredne subjekte u Srbiji, odnose se na odredbe novog Zakona, člana 33. koji propisuje da će od 1. januara 2017. uz obavezno članstvo obavezno biti i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije.

Član 33. Zakona o privrednim komora, glasi:

“Sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđuju se od članarine, naknada za usluge i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje odlukom Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju Privredne komore Srbije.
Pravna lica koja postaju članovi Privredne komore Srbije u smislu člana 10. stav 2. ovog zakona, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.
Jedinstvena članarina se uplaćuje na račun Privredne komore Srbije.
Sredstva za rad privrednih komora autonomnih pokrajina obezbeđuju se iz jedinstvene članarine i iz drugih izvora. Način i kriterijumi raspodele članarine uređuju se aktom iz člana 5. stav 3. ovog zakona, tako da visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina, po osnovu članarine, ne bude niža od jedne trećine ukupne članarine prikupljene od njihovih članova koji imaju sedište na teritoriji autonomnih pokrajina.
Aktom iz stava 5. ovog člana uređuje se visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina po osnovu članarina prikupljenih od njihovih članova koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina.
Sredstva za rad regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada obezbeđuju se iz jedinstvene članarine, naknada za usluge, od zakupa, projekata i iz drugih izvora.
Kontrola naplate i trošenja članarine vrši se na način utvrđen opštim aktom Privredne komore Srbije.
Privredna komora Srbije eventualni višak prihoda nad rashodima na godišnjem nivou, koristi isključivo za ostvarivanje poslova utvrđenih ovim zakonom i Statutom.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović