NOVE ELEKTRONSKE PRIJAVE

elektronsko poslovanje23ŠEST NOVIH ELEKTRONSKIH PRIJAVA

Poreski obveznici moći će od ponedeljka, 11. januara 2016. godine, elektronski da podnose još šest novih prijava. Uvode se elektronske prijave:

1. poreza na premije neživotnog osiguranja;
2. doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
3. samooporezivanje fizičkih lica;
4. prijava za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom ;
5. poreza na dobit po odbitku i
6. poreza na dobit po rešenju.

Puna primena elektronskog podnošenja ovih prijava počinje 1. marta ove godine. U prva dva meseca prelaznog perioda, obveznici će i dalje morati poreske prijave da podnose na papirnom obrascu. Paralelno, moći će na portalu e-Porezi da predaju nove elektronske obrasce.

Tim povodom, direktor Poreske uprave Republike Srbije poziva poreske obveznike da tokom dvomesečnog probnog perioda podnose poreske prijave elektronskim putem kako bi se što bolje pripremili za punu primenu servisa. „Zaduženja poreskih obveznika će se u prelaznom periodu formirati na osnovu papirnih obrazaca. Elektronske prijave podnete u prelaznom periodu ne stvaraju poresko zaduženja, već su isključivo namenjena za edukaciju i testiranje“, objašnjava Dragana Marković.

„Čak 95 odsto poreskih prihoda koje administrira poreska uprava u narednom periodu biće pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava“, rekla je direktor Poreske uprave najavljujući dalju modernizaciju informacionog sistema i jačanje institucionalnih kapaciteta, u okviru realizacije programa transformacije Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava će uskorio na svom zvaničnom sajtu objaviti video uputstva za podnošenje ovih prijava elektronskim putem.

Biro informisanja

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović