GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI – OBVEZNICI, VRSTE, ROKOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI – OBVEZNICI, VRSTE, ROKOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJAPrema Zakonu o računovodstvu i Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja koji je u primeni od 1. januara 2015. godine, dostavljaju se finansijski izveštaji za 2015. godinu. Finansijski izveštaji se dostavljaju za statističke potrebe i za javno objavljivanje finasijskih podataka privrednoh društava. Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja za statističke potrebe je 29.02.2016. godine, a rok za dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje je 30.06.2016. godine.
Prema Zakonu o računovodstvu, finansijski izveštaji za 2015. obuhvataju:

 • Izveštaje za statističke potrebe
 • Finansijske izveštaje za javno obelodanjivanje
  • Redovni godišnji finansijski izveštaji
  • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji
  • Vanredni finansijski izveštaji
 • Dokumentaciju uz finansijske izveštaje
  • odluku o usvajanju finansijskih izveštaja;
  • odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;
  • godišnji izveštaj o poslovanju;
  • revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

 

Obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja

Obveznici dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu su:

 • privredna društva i zadruge,
 • druga pravna lica (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, i dr.),
 • banke i druge finansijske institucije nad kojima nadzor vrši Narodna banka Srbije,
 • društva za osiguranje,
 • davaoci finansijskog lizinga,
 • dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 • investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima,
 • berze i brokersko-dilerska društva,
 • faktoring društva,
 • ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti,
 • pravna lica i drugi oblici organizovanja koje je pravno lice osnovalo u inostranstvu, ako za njih propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja,
 • ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji,
 • preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović