ZAKONSKI ROKOVI ZA ZASTARELOST POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

ZASTARELOST DUGOVANJA I POTRAŽIVANJAO otpisu obaveza i potraživanja, pisali smo više puta. Na blogu imate i modele Odluka o otpisu. U zavisnosti da li su ispunjeni svi uslovi iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica, otpis potraživanja se iskazuje u PB ili ne, kao suma koja će uvećati oporezivu osnovicu.
Često pitanje koje s postavlja jeste, koji su zakonski rokovi za zastarelost potraživanja i kojim zakonima je ta materija regulisana.

Zastarelost potraživanja i obaveza urađena je sledećim propisima:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović