• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU ZA IZVRŠEN PROMET SVEŽE NANE, BOSILJKA, RUZMARINA I MAJČINE DUŠICE OBVEZNICIMA PDV

ruzmarinKada fizička lica koja se smatraju poljoprivrednicima (vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosioci i članovi poljoprivrednog gazdinstva upisani u registru poljoprivrednih gazdinstava), koji nisu obveznici PDV, izvrše promet sveže nane, bosiljka, ruzmarina i majčine dušice obveznicima PDV, imaju pravo na PDV nadoknadu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-171/2015-04 od 3.11.2015. godine).

„1. Kada fizička lica koja se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), smatraju poljoprivrednicima (vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosioci i članovi poljoprivrednog gazdinstva upisani u registru poljoprivrednih gazdinstava), koji nisu obveznici PDV, izvrše promet sveže nane, bosiljka, ruzmarina i majčine dušice obveznicima PDV, imaju pravo na PDV nadoknadu. Obveznici PDV – primaoci navedenih dobara dužni su da obračunaju PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara, o čemu izdaju priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplate poljoprivrednicima u novcu – uplatom na tekući račun ili račun štednje. Obveznici PDV imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara platili poljoprivrednicima.

2. Na promet sveže nane, bosiljka, ruzmarina i majčine dušice, koji vrši obveznik PDV (nezavisno od toga da li je reč o fizičkom licu, uključujući i preduzetnika, odnosno pravnom licu i nezavisno od toga da li je reč o dobrima koja je obveznik PDV proizveo ili ih je nabavio od drugog lica, uključujući i od poljoprivrednika kojem je po osnovu otkupa tih dobara obračunao i platio PDV nadoknadu), PDV se obračunava i plaća po opštoj poreskoj stopi od 20%.

Takođe, po istoj poreskoj stopi oporezuje se i uvoz navedenih dobara, nezavisno od toga da li uvoz vrši obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović