PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Rok za donošenje opšteg akta poslodavca /PRAVILNIKA/ ističe 4. decembra 2015. godine

Uzbunjivaci U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača, utvrđena je obaveza poslodavca koji ima više od deset zaposlenih da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja.

Zakonska obaveza poslodavaca da opšti akt u vezi sa uređenjem postupka unutrašnjeg uzbunjivanja donesu najkasnije do 4. decembra 2015. godine.

Poslodavcima se smatraju:

– organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave;

– nosilac javnih ovlašćenja ili javna služba;

– pravno lice ili preduzetnik koji radno angažuje jedno ili više lica.

U slučaju da poslodavac ne donese opšti akt o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i ukoliko opšti akt ne istakne na vidnom mestu dostupnom svakom radno angažovanom licu, propisana je novčana kazna u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara za poslodavca, odnosno novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave.

Prilog: Model Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović