• Home
  • Blog
  • Propisi

PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH DOBARA OD STRANE MALOPRODAVCA DOBAVLJAČU (VELEPRODAVCU) I NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA OVOG PROMETA PREKO FISKALNE KASE

stampa-aerodromKada obveznik PDV – maloprodavac vrati neprodata dobra obvezniku PDV – veleprodavcu, smatra se da je maloprodavac izvršio novi promet tih dobara veleprodavcu, a što znači da, po tom osnovu, veleprodavac nema pravo da smanji poresku osnovicu za promet koji je izvršio maloprodavcu, osim u propisanim slučajevima. Kada maloprodavac vrati veleprodavcu dobra kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), i to: dnevnu i povremenu štampu, smatra se da je za promet dnevne i povremene štampe koji je veleprodavac izvršio maloprodavcu došlo do smanjenja poreske osnovice. Međutim, kada maloprodavac vrati veleprodavcu neprodate knjige, slikovnice, albume i planove grada, maloprodavac dužan je da za taj promet obračuna PDV i da obračunati PDV plati. Promet neprodatih dobara, koja maloprodavac vraća veleprodavcu (pravnom licu), ne evidentira se preko fiskalne kase. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01309/2015-04 od 25.11.2015. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović