ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

(„Sl. list grada Beograda“, br. 56/2013, 87/2014 i 69/2015)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda.

Stope poreza na imovinu iznose:

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%;

2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige 0,30%;

3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Na poresku osnovicu Plaća se na ime poreza
(1) do 10.000.000 dinara 0,40%
(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara porez iz podtačke (1) + 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara porez iz podtačke (2) + 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
(4) preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

Član 2

Porez na imovinu za 2014. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, može biti utvrđen u iznosu koji je do 80% uvećan u odnosu na pripadajuću poresku obavezu tog obveznika za 2013. godinu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović