ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(„Sl. list grada Beograda“, br. 56/2013 i 69/2015)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, na nepokretnostima, osim zemljišta, koje se nalaze na teritoriji grada Beograda.

Član 2

Stopa amortizacije iz člana 1. ove odluke iznosi 1% godišnje, primenom proporcionalne metode, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.

Član 3

Stopa amortizacije iz člana 2. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2013. godinu.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni
Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Sl. list grada Beograda“, br. 69/2015)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2

Stopa amortizacije iz člana 1. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2015. godinu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović