ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

(„Sl. list grada Beograda“, br. 87/2014, 43/2015 i 69/2015)

 Član 1

Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Član 2

Na teritoriji grada Beograda određuju se zone u zavisnosti od tržišne vrednosti zemljišta i objekata, pokrivenosti vrstom planskog dokumenta, stepenom komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno gradskih opština, razvojnih mogućnosti prostora i ostalih uslovljenosti.

Zone određene ovom odlukom su: Prva zona koja obuhvata i Zonu zaštite zelenila, Ekstra zonu stanovanja i Ekstra zonu poslovanja, Druga zona, Treća zona koja obuhvata i Zonu ulaznih pravaca, Četvrta zona, Peta zona, Šesta zona, Sedma zona, Osma zona i Zona specifičnih namena.

Član 3

Opis granica zona određenih ovom odlukom je sledeći:

PRVA ZONA

Stari deo Beograda

Od ušća Topčiderske reke u Savu, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), dalje preko kopna u osovini Velikih stepenica do Karađorđeve ulice, Karađorđeva, Pariska, Tadeuša Košćuška, Bulevar vojvode Bojovića, Dunavska, Tadeuša Košćuška, dalje ispod nadvožnjaka do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta, Pančevačkim mostom do Bulevara despota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Kneza Danila, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, Žičkom i Vojislava Ilića do Gospodara Vučića (uključujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana ulice), Gospodara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropolita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stefana Prvovenčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar oslobođenja, Veljka Lukića-Kurjaka, Crnotravska, dalje kolskim prolazom do Mihaila Avramovića, Mihaila Avramovića, granicom bloka 62 (ne uključujući taj blok)*, granicom prema grafičkom prilogu* do Milana Blagojevića-Španca, Milana Blagojevića-Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (ne uključujući parcele), 20654/2 (uključujući parcelu), Jovana Žujovića, u produžetku do ulice Uroša Predića, Uroša Predića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilogu*, Bulevar vojvode Mišića, Radničkom do Topčiderske reke, Topčiderskom rekom do ušća u Savu.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Čukarica

Od raskrsnice ulica Kneza Višeslava i Petra Martinovića, ulicom Petra Martinovića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića, granicom kat. parcele 13458/1 KO Čukarica (ne uključujući parcelu), granicom građ. parcela od br. 115V do br.107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uključujući parcele), granicom građ. parcela od br.107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br.36 u ul. Zimonjićevoj (uključujući parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, ulicom Kneza Višeslava do Petra Martinovića.

Novi Beograd i Zemun

Od obale reke Save Bulevarom Mihaila Pupina, Bulevar Nikole Tesle, ulicom Ušće, Bulevar Mihaila Pupina, kolskim prolazom između blokova 12 i 13, granicom kat. parcele 1046/1 KO Novi Beograd (ne uključujući parcelu) do Bulevara Nikole Tesle, Bulevarom Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara, u produžetku ulice Aleksinačkih rudara prolazom pored hotela „Jugoslavija“ do reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do tačke u osovini Karamatine ulice, Karamatina, Njegoševa, Glavna, Oračka, oko Senskog trga, Vrtlarska, 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihaila Pupina, Omladinskih brigada, granicom železničke pruge do Tošinog bunara, Tošin bunar, oko bloka 65 do Milutina Milankovića, granicom kat. parcela KO Novi Beograd 2906/3 (ne uključujući parcelu), 2906/24, 2990 (uključujući parcele), Omladinskih brigada, Jurija Gagarina, Antifašističke borbe, u produžetku do reke Save, obalom reke Save do Brankovog mosta (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Od raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Stojana Aralice, ulicom Stojana Aralice, Nikole Dobrovića, preko bloka do Dimitrija Georgijevića-Starika, Dimitrija Georgijevića-Starika, preko bloka do Blagoja Marjanovića-Moše, preko bloka granicom kompleksa fudbalskog igrališta do autoputa Beograd-Zagreb, autoputem do ulice Partizanske avijacije, ulicom Partizanske avijacije do Stojana Aralice.

ZONA ZAŠTITE ZELENILA

Kalemegdan

Od obale reke Dunav u osovini ulice Tadeuša Košćuška do i ulicom Tadeuša Košćuška, Dunavska, Bulevar vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška, Pariska, Karađorđevom do osovine Velikih stepenica, osovinom Velikih stepenica i u produžetku do obale reke Save, obalom reka Save i Dunava ispod Kalemegdana (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do tačke na obali Dunava koja je u osovini ulice Tadeuša Košćućka.

Topčider i Košutnjak

Od raskrsnice tramvajske pruge i Bulevara vojvode Mišića, tramvajskom prugom, granicom prema grafičkom prilogu*, Teodora Drajzera, Uroša Predića, u produžetku do ulice Jovana Žujovića, Jovana Žujovića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20654/2 (ne uključujući parcelu), 20654/1, 20682/6, 20682/9, 20682/3 (uključujući parcele), Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihaila Avramovića, Velisava Vulovića, Baja Pivljanina, Milana Blagojevića-Španca, granicom kat. parcele 20660/1 KO Savski venac (uključujući parcelu), granicom kat. parcela KO Stara Rakovica 2377/1, 31/1 (uključujući parcele), dalje Tavčarevom, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička, iza prvog reda građevinskih parcela u ul. Vrbnička br.2-10 i Crnojevića br.4-8, Crnojevića, Godominska, oko stambenih zgrada do Kneza Višeslava, Kneza Višeslava, Požeška, Paštrovićeva, dalje tramvajskom prugom do Bulevara Vojvode Mišića.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, broj 1/2000).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović