• Home
  • Blog
  • Propisi

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(„Sl. list grada Beograda“, br. 55/2013, 87/2014 i 69/2015)

 Član 1

Ovom odlukom određuju se zone i najopremljenije zone na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu.

Član 2

Na teritoriji grada Beograda određuju se zone za namenu iz člana 1. Odluke u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u gradu.

Zone određene ovom odlukom su: Prva zona koja obuhvata i Prvu zonu – Ekstra zona stanovanja i Prvu zonu – Ekstra zona poslovanja, Druga zona, Treća zona, Četvrta zona, Peta zona, Šesta zona, Sedma zona, Osma zona, Zona zaštite zelenila 1, Zona zaštite zelenila 2, Zona ulaznih pravaca i Zona specifičnih namena.

Prva zona – Ekstra zona stanovanja i Prva zona – Ekstra zona poslovanja su najopremljenije zone u gradu prema kriterijumima iz stava 1. ovog člana.

Zone i granice zona određene su u spisku zona koji je sastavni deo ove odluke.

Član 2a

Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini grafički prilog u analognom i elektronskom obliku.

U slučaju neslaganja tekstualnog dela i grafičkog priloga, primenjuje se grafički prilog.

Popis katastarskih parcela i granice katastarskih opština su urađene na osnovu raspoloživih podloga i ortofoto snimaka iz 2010. godine.

Član 3

Zone iz člana 2. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2013. godinu.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Sl. list grada Beograda“, br. 87/2014)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4

Spisak zona iz člana 3. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Sl. list grada Beograda“, br. 69/2015)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2

Spisak zona iz člana 1. ove odluke neće se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2015. godinu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

 SPISAK ZONA

 PRVA ZONA

Stari deo Beograda

Od ušća Topčiderske reke u Savu, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), dalje preko kopna u osovini Velikih stepenica do Karađorđeve ulice, Karađorđeva, Pariska, Tadeuša Košćuška, Bulevar vojvode Bojovića, Dunavska, Tadeuša Košćuška, dalje ispod nadvožnjaka do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta, Pančevačkim mostom do Bulevara despota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Kneza Danila, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, Žičkom i Vojislava Ilića do Gospodara Vučića (uključujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana ulice), Gospodara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropolita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stefana Prvovenčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar oslobođenja, Veljka Lukića-Kurjaka, Crnotravska, dalje kolskim prolazom do Mihaila Avramovića, Mihaila Avramovića, granicom bloka 62 (ne uključujući taj blok)*, granicom prema grafičkom prilogu* do Milana Blagojevića-Španca, Milana Blagojevića-Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kat. parcela KO Savski venac 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (ne uključujući parcele), 20654/2 (uključujući parcelu), Jovana Žujovića, u produžetku do ulice Uroša Predića, Uroša Predića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilogu*, Bulevar vojvode Mišića, Radničkom do Topčiderske reke, Topčiderskom rekom do ušća u Savu.

* Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Službeni list Grada Beograda“, br. 1/2000).

Čukarica

Od raskrsnice ulica Kneza Višeslava i Petra Martinovića, ulicom Petra Martinovića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića, granicom kat. parcele 13458/1 KO Čukarica (ne uključujući parcelu), granicom građ. parcela od br. 115V do br.107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uključujući parcele), granicom građ. parcela od br.107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br.36 u ul. Zimonjićevoj (uključujući parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, ulicom Kneza Višeslava do Petra Martinovića.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović