ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA PRIMI ILI DA POTPIŠE PRIJEM REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU

end of relations(special f/x,made from my images)

Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje o otkazu lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog, dužan je da o tome sačini pismenu belešku i tada se isto objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.
„Prema članu 185. st. 2. i 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) rešenje o otkazu ugovora o radu mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.
Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu navedenog stava ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U slučaju iz stava 3. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.“

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-364/2015-02 od 7.5.2015. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović