2

OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O OTKUPU PORESKOJ UPRAVI

OTKUPLJIVAČI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I SEKUNDARNIH SIROVINA SU U OBAVEZI DA DOSTAVE OBAVEŠTENJE PORESKOJ UPRAVI O LICIMA OD KOJIH SU VRŠILI OTKUP

malineObveznici PDV dužni su da obaveštenje o licima od kojih se vrši otkup sekundarnih sirovina i poljoprivrednih proizvoda dostave uz poresku prijavu PDV za decembar (mesečni obveznici), odnosno za poslednji kvartal 2015. godine (tromesečni obveznici), u roku za podnošenje te prijave (do 15. januara 2016. godine).

Obaveza podnošenja obaveštenja ne zavisi od visine prometa, već postoji obaveza dostavljanja obaveštenja o svakom licu od kojeg su otkupljivane sekundarne sirovine (i sa njima neposredno povezane usluge) i svakom poljoprivredniku od kojeg su otkupljivani poljoprivredni ili šumski proizvodi (ili poljoprivredne usluge), kao i o iznosu ostvarenog prometa od tog lica.

Predmetno obaveštenje se dostavlja u papirnom obliku, s obzirom da nije omogućena dostava elektronskim putem. Obaveštenje se dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, a obveznik u propratnom dokumentu može navesti da se obaveštenje dostavlja uz poresku prijavu PDV za poslednji period 2015. godine (može navesti i identifikacioni broj prijave).

Prema Zakonu o PDV član 51. Obveznik PDV dostavlja obaveštenje o:

– svakom licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV (fizička lica, mali obveznici, lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV koja nisu obveznici PDV), a koje mu je u 2015. godini izvršilo makar jedan promet sekundarnih sirovina ili usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i o iznosu tog prometa;

– poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV (lica iz člana 34. stav 1. Zakona o PDV), a koji mu je u 2015. godiniizvršio makar jedan promet poljoprivrednih ili šumskih proizvoda ili poljoprivrednih usluga, kao i o iznosu tog prometa.

Zakonom je propisano da obaveštenje sadrži najmanje podatke o:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.