NORMATIV ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

                                 

Red.br. N A Z I V Stopa%
1 2 3
PROIZVODNjA
Proizvodnja etil – alkohola
1. etil – alkohol 0,30
Proizvodnja alkoholnih pića
1. etil – alkohol 0,30
2. viski i drugi destilati 0,50
3. vino u rinfuzi 3,00
4. rakija u rinfuzi 3,00
5. ambalaža (staklene boce) 1,00
6. ostala ambalaža 0,50
7. gotovi proizvodi 1,00
Proizvodnja osvežavajućih bezalkoholnih pića
1. sirovine i reprodukcioni materijal 0,50
2. ambalaža 0,30
3. gotovi proizvodi 0,30
Proizvodnja i promet derivata nafte
1. specijalni benzini 0,15
2. motorni, avionski i ostali benzini 0,425
3. dizel – goriva 0,325
4. lož – ulje 0,325
5. ostali derivati, osim motornih i mineralnih ulja 0,06
6. motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja 0
Proizvodnja cigareta
1. Cigarete i ostale prerađevine od duvana 0
Proizvodnja luksuznih proizvoda
1. luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra 0
2. prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 0
3. kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0
TRGOVINA NA MALO
1. Voće
– južno voće (pomorandže, limun, banane, mandarine, ananas i sl.) 3,00
– orah, badem, lešnik, kesten, rogač 1,70
– jagodasto voće, sveže smokve 4,00
– jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice 3,00
– koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje 4,00
– sušeno voće – šljive 1,00
– sušeno voće – smokve i ostalo 1,00
– egzotično voće 3,00
– ostalo voće 1,80
2 . Povrće
– kupus kiseli u rinfuzi 4,00
– kupus, kelj, blitva, zelena salata sveža 4,00
– boranija, grašak, paprika, paradajz i tikvice 3,20
– krompir i šargarepa rana, celer i peršun 3,50
– zamrznuto voće i povrće – pakovano 0,50
– krompir, šargarepa, luk 1,50
– pasulj 0,80
– pečurke, šampinjoni – sveži 4,00
– ostalo povrće 0,80
3. Cveće
– cveće sveže (rezano) 4,00
– cveće ostalo 2,50
4. Žitarice
– pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice 0,20
5. Ostali prehrambeni proizvodi
– brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač u rinfuzi 1,00
– brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač upakovano 0,50
– mak i pšenične mekinje 0,80
– pecivo svih vrsta 0,50
– kolači industrijski 1,00
– prizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keks) 0,50
– sladoled, krem 1,00
– jaja sveža 1,00
– med 0,20
– sirće alkoholno, vinsko i voćno 1,00
– šećer (kristal, u prahu, u kocki) 1,00
– so za jelo (morska, kamena i vakumirana) 1,00
– povrće konzervirano (svih vrsta pakovanja) 1,00
– jela gotova i polugotova 0,30
– bombone i drugi prizvodi od šećera 0,30
– čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa 1,00
– kafa svih vrsta – u pakovanju 0,80
– začini u originalu i čajevi 0,80
– mast jestiva 0,80
– ulje jestivo flaširano 1,00
– ostalo 0,50
6 . Pi ć a-alkoholna i bezalkoholna
– u flašama i drugom pakovanju 0,70
7. Meso, suhomesnati proizvodi i riba
– meso sveže 1,80
– riba sveža 2,30
– riba smrznuta 1,00
– riba sušena 0,50
– slanina sveža, loj, svinjsko salo, mast (topljena) 0,80
– suhomesnati proizvodi i vakumirano meso 1,00
– ostalo 0,80
8. Stočna hrana 2,0 0
9. Hemij ski proizvodi
– firnajz, boje i lakovi, git 1,00
– deterdženti za pranje rublja 1,30
– sredstva za čišćenje 1,00
– kozmetički i higijenski proizvodi 1,00
– ostali hemijski proizvodi 1,00
10. Građev i n ski materijal
– cement, gips 1,80
– mermerne ploče 1,00
– salonit ploče i cevi 2,00
– pesak, šljunak 3,00
– izolacione mase 1,00
– izolacioni materijal (staklena i kamena vuna) 2,00
– ter papir krovni 1,50
– crep, opeka, mont blokovi i gredice 2,00
– betonski proizvodi (cevi, ploče, kocke) 1,00
– rezana građa i ploče od drva 1,50
– ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije 1,50
– građevinska stolarija 0
11. O grev
– ugalj drveni u rinfuzi 3,00
– ugalj u vrećama 0,50
– ugalj lignit u rinfuzi 2,00
– ostali ugalj 1,00
– ogrevno drvo 1,00
12. Ostalo
– staklo ravno i šuplje, osim optičkog 1,50
– keramika i porcelan 1,00
– užarija 0,20
– posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano) 0,50
– posuđe od stakla, porcelana i keramike 1,50
– sanitarni uređaji od keramike 1,00
– dečje igračke razne 0,50
– gramofinske ploče, kasete i nosači zvuka 1,00
– videokasete, fotografski filmovi 1,00
– tkanine metražne 1,50
– čarape ženske 1,00
– ostala tekstilna roba 1,50
– sijalice 2,00
– baterijski ulošci 2,00
– kancelarijski materijal 1,00
– cigarete i ostale prerađevine od duvana 0
– motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja 0
– luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra 0
– prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 0
– kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0
– ostalo nespomenuto 0,50
TRGOVINA NA VELIKO
– svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo 50% od procenta za trgovinu na malo

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović