IZMENE I DOPUNE SETA PORESKIH ZAKONA

novi zakoniPred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije trenutno se nalazi set predloga zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti finansija i privrede, od kojih bi većina trebalo da stupi na snagu od 1. januara 2016. godine, pa samim tim moraju biti usvojeni po hitnom postupku i stupiti na snagu odmah po objavljivanju u „Sl. glasniku RS“.
Ministar finansija, Dušan Vujović, obrazlažući set zakona iz oblasti finansija, tvrdi da su izmene u tim aktima „relativno male“, iako je sam broj predloga zakona veliki.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je da se od 1. januara 2016. godine neće plaćati takse za prijavljivanje prebivališta novorođenog deteta.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara predviđeno je da će građani od 2016. godine plaćati veći porez na oružje. Tako će se za automatsku pušku plaćati 12.700 dinara umesto sadašnjih 12.540. Za poluautomatsku pušku porez će biti 5.090 dinara umesto sadašnjih 5.020, za oružje za koji je izdat oružani list za držanje plaćaće se 40 dinara više nego sada, odnosno 3.440, dok će se za oružje za koje je izdat oružani list za držanje i dozvola za nošenje umesto 16.940 dinara ubuduće plaćati 17.160. Istim Predlogom zakona usvojioci dece ometene u razvoju biće oslobođeni plaćanja poreza na upotrebu vozila, a ukida se i oslobađanje od poreza na upotrebu ambulantnih putničkih vozila za privatne zdravstvene ustanove.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je da će poslodavci dobijati znatne olakšice ukoliko zaposle nove radnike. Tako će od 1. januara 2016. godine poslodavci koji zaposle od jednog do devet radnika dobijati olakšice od 65 odsto, odnosno toliki će im biti povraćaj na ime doprinosa, oni koji zaposle od deset do 99 radnika dobijaće 70 odsto, a ako zaposle najmanje 100 novih radnika imaće olakšice od 75 procenata. Te povlastice poslodavci će moći koristiti do kraja 2017. godine. Primera radi, ukoliko novozaposleni radnik dobije od poslodavca platu od 25.000 dinara i na nju treba državi da plati poreze i doprinose 15.124 dinara, od tog iznosa država će mu vratiti 11.908 dinara na ime toga što je zaposlio novog radnika.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da mali privrednici (mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnici) koji zapošljavaju najmanje dva radnika ne plaćaju 75 odsto poreza na zaradu do kraja 2017. godine. Takođe, utvrđuje se da je neoporezivi iznos za devizne dnevnice van javnog sektora 50 evra, dok je neoporezivi iznos za dinarske dnevnice 2.168 dinara.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji povećava se poreska kontrola i njena efikasnost, definiše se put registracije neregistrovanih korisnika i preciziraju nadležnosti poreskog inspektora. Tim izmenama građanima koji porez ne plate na vreme, umesto dosadašnje kazne od 50.000 dinara sledi kazna od 5.000. Takođe, Predlog zakona predviđa i blaže kazne za pravna lica. Tako će vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti, umesto sadašnjih 150.000 dinara biti kažnjeni sa 100.000 dinara. Predviđeno je i da dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje ne mogu zastareti, a menja se i redosled uplaćenog iznosa namenjenog poreza. Od 1. januara 2016. godine prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate.
Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 23.12.2015.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović