ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA U 2015. GODINI

 ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA U 2015. GODINIPrema Zakonu o radu propisano je da se zarada zaposlenog sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno u radu, nagrade, bonusi i drugo na osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i drugih primanja po osnovu radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Do skoro zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca je tretirana kao zarada po osnovu procenjenih rezultata tj. kao trinaesta plata. U skladu sa Zakonom o radu poslodavac na ime ostvarenih poslovnih uspeha kojima su doprineli zaposleni može da isplati zaradu na osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i pre isteka kalendarske godine. Zakonom nije utvrđeno da je poslodavac dužan da isplati zaposlenima zaradu po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, niti postoje u Zakonu kriterijumi šta se smatra poslovnim uspehom. Prema tome poslodavac je taj koji uređuje poslovnim aktom i ugovorom o radu da li će isplaćivati zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, takođe poslodavac i postavlja kriterijume za ostarivanja prava na isplatu dodatne zarade. Ministarstvo finansija je dalo mišljenje po pitanje isplate zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović