ZAHTEVI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2016. GODINI PODNOSE SE DO 30.11.2015. GODINE

rep-zanatlijePreduzetnici koji ispunjavaju Zakonski propisane uslove podnose zahtev za paušalno oporezivanje, saglasno odredbi člana 42. stav 1. Zakona, nadležnom poreskom organu:
– do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu,
– u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa,
– u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost,
Preduzetnik koji počne obavljanje samostalne delatnosti (novoosnovana radnja) u toku godine, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog opštinskog organa.
Preduzetnik koji je u 2015. godini obveznik poreza na dodatu vrednost, a u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet koji nije veći od 8.000.000,00 dinara i odluči da ne bude više u sistemu PDV uz ispunjenje uslova koji se odnose na evidentiranje i brisanje obveznika PDV saglasno Zakonu o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon), a za narednu godinu bude brisan iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost.
Zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnik podnosi Poreskoj upravi – nadležnoj filijali na čijoj teritoriji ima registrovano sedište.
Zahtev za paušalno oporezivanje u 2016. godini podnosi se najkasnije do 30. novembra 2015. godine.
Za 2016. godinu, pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti može se priznati preduzetniku čiji je ukupan iznos prometa koji je ostvario u 2015. godini, kao godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kad počinje obavljanje delatnosti – manji od 6.000.000,00 dinara

Zahtev za paušalno oporezivanje, saglasno odredbi člana 2. stav 2. Uredbe, treba da sadrži:
1) razloge zbog kojih preduzetnik smatra da nije u stanju da vodi poslovne knjige, odnosno razloge zbog kojih smatra da mu njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti;
2) iznos ukupnog prometa ostvarenog u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno iznos planiranog prometa kada počinje obavljanje delatnosti;
3) podatke o činjenicama i okolnostima od značaja za utvrđivanje visine paušalnog prihoda: mesto na kome se radnja nalazi; broj zaposlenih radnika; tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja; površina lokala; starost preduzetnika i njegova radna sposobnost i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.
Primer zahteva za paušalno oporezivanje

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE
PORESKA UPRAVA
NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA

U skladu sa odredbom člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. Zakon), podnosim zahtev za paušalno oporezivanje u 2016. godini, jer bi mi vođenje poslovnih knjiga otežalo obavljanje delatnosti, s obzirom na okolnosti je obavljam i to:
1. Delatnost radnje je uslužna – obućarska (prilažem dokaz);
2. Druga lica nisu vršila ulaganja u delatnost;
3. Ukupan prihod od 1.01. do 29.11.2015. godine iznosio je 5.250.000,00 dinara (prilazem
dokaz);
4. Radnja se nalazi u dvorištu stambene zgrade na periferiji grada;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović