UNIQA – OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ZA RAČUNOVOĐE

ZA SMIREN RAD I MIRAN SAN RAČUNOVOĐA

U cilju upoznavanja računovodstvenih agencija sa mogućnostima osiguranja od radjni ili propusta kojim se može u radu pričiniti šteta klijentu, 06.11.2015. godine, održan je sastanak predstavnika UNIQA osiguranja i računovodstvenih agencija, u organizaciji preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.

DSCI0960  DSCI0978DSCI0970DSCI0980UNIQA OSIGURANJE je predstavila generalnu ponudu za osiguranje od profesionalne odgovornosti računovođa, kojima su pokrivene čisto finansijske štete. Šteta koju računovodstvena agencija prouzrokuje trećem licu – klijentu osigurana je u sledećim situacijama: računovodstvena agencija pogrešno je i nenamerno obračunala PDV, porez na dobit, platu… ili ako je opravdano zakasnila da dostavi izveštaj. Osiguranje pokriva isključivo poslove i radnje koji se odnose na računovodstvene poslove. To znači da su osigurani poslovi računovođa koji su definisani Zakonom o računovodstvu. Česte su situacije, da se knjigovodstvena agencija ugovorom sa klijentom obaveže da će sačiniti ugovor o radu, za zaposlene u klijentovoj firmi, ili neke druge devizne ili spoljnotrgovinske posle, u cilju bolje saradnje sa klijentom. Ako u takvim radnjama agencija prouzrokuju materijalnu štetu klijentu, ti poslovi se ne smatraju poslovima računovođa i nisu pokriveni polisom osiguranja.
Paketi osiguranja se kreću na sume od 5.000 EUR do 25.000 EUR po jednom štetnom događaju, do pet štetnih događaja u toku godine od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Iznosi godišnjih premija se kreću od 52,92 EUR do 441,00 EUR, sa mogućnošću plaćanja na mesečnom nivou.

Za više informacija možete se obratiti ekskluzivnom zastupniku UNIQA OSIGURANJA – Agenciji Putnik tim.

Telefoni: 011 20 26 160; fax: 011 22 80 139; Mob. tel. 065 58 47 275

E-mail: natasa.cvijic@uniqa.rs

putnik.tim@uniqa.rs

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović