SPROVOĐENJE KOMPENZACIJE I MODEL UGOVORA O KOMPENZACIJI

kompenzacijaJedan od oblika kompenzacija je ugovorna kompenzacia po kojom se mogu kompenzirati uzajamna dugovanja i potraživanja, bez posebnih ograničenja. Ugovor o kompenzaciji ne može da zaključi privredni subjekt čiji je tekući račun u blokadi. Ako nema smetnji ove vrste, okolnost da potraživanja, odnosno dugovanja potiču iz različitih pravnih osnova, nije smetnja za zaključenje ugovora o kompenzaciji.

Kompenzacija je moguća i kada je reč o dugovanjima i potraživanjima koja potiču iz raznih pravnih poslova, na primer (jedno lice duguje po osnovu prodaje robe i usluga a drugo po osnovu pozajmica, i sl.).

Jednostrana kompenzacija zahteva ispunjenje većeg broja uslova. Da bi se sprovela jednostrana kompenzacija koju predviđa čl. 336. do 343. Zakona o obligacionim odnosima, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

– uzajamnost dugovanja i potraživanja. Jednostrano se mogu kompenzirati samo dugovanja i potraživanja koja su uzajamna, što upućuje na kompenzaciju između dva lica. Trojna kompenzacija ili kompenzacija u kojoj učestvuje više od tri lica nije moguća kao jednostrana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović