PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD


(„Sl. glasnik RS“, br. 94/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Član 2

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović