2

POVRAĆAJ ROBE – NOVI PROMET I PDV TRETMAN

poreziNovi Zakon o PDV (Sl. Glasnik br. 84/2015.) precizirao je kada kupac može da vrati robu pordavcu, i da se u tom slučaju ne smatra da je došlo do novog prometa. Međutim odredbama člana 21. i 31. Zakona kao i člana 4. Pravilnika o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost (Sl. Glasnik br. 86/2015). precizirani su slučajevi kada nije došlo do smanjenja poreske osnovice.

Smanjenja poreske osnovice, odnosno kada je moguće vratiti dobara propisano je u sledećim slučajevima:

1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje dobara predviđeno propisom ili ugovorom između obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem je taj promet izvršen;

2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.