PORESKO OSLOBOĐENJE VAŽI I KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI

provizijaObveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje ukoliko predmetna osnovna sredstva nastavi da koristi za obavljanje delatnosti koja je upisana u njegovom osnivačkom aktu ili u drugom aktu kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova. (Mišljenje Ministarstva finansija, br.011-00-808/2015-04 od 4.8.2015. godine).

U skladu sa članom 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović